Otvorený list generálnej riaditeľke AAA AUTO

Autor: Filip Pastorek | 3.12.2016 o 18:40 | (upravené 26.12.2016 o 2:46) Karma článku: 11,09 | Prečítané:  47439x

Ako fungujú obchodné praktiky AAA AUTO? Tento otvorený list som napísal v záujme všetkých nespokojných klientov AAA AUTO, nakoľko iba tak sa veci zmenia.

Vážená pani Karolína Topolová!

Som nútený Vás kontaktovať prostredníctvom otvoreného listu, nakoľko moje e-maily vzhľadom na obsah Vašich dvoch doterajších odpovedí osobne nevybavujete, ale zadávate ich s pokynmi na vybavenie svojim kolegom, ktorí často Vaše zadanie buď nepochopia alebo pochopiť nechcú.

V júni tohto roka som si u Vás kúpil jazdený automobil značky Dacia Logan z roku 2013 – faktúra č.: FVAA6181/160865 v celkovej výške 6 499,00 EUR v zmysle Kúpnej zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú jej dve prílohy, a to príloha č. 1. / Všeobecné obchodné podmienky pri predaji vozidiel (ďalej len „VOP“) a príloha č. 2. ku Kúpnej zmluve / Protokol o skúšobnej jazde a odovzdaní vozidla.

V zmysle prílohy č. 1 Kúpnej zmluvy (ďalej len „VOP“), článok 1. Úvodné ustanovenia, odsek 1.2 sa uvádza: „Na základe kúpnej zmluvy predávajúci predáva kupujúcemu automobil vrátane jeho súčastí a príslušenstva za kúpnu cenu uvedenú v kúpnej zmluve, ktorá zodpovedá technickému stavu, veku a počtu najazdených kilometrov. Kupujúci kupuje automobil od predávajúceho za kúpnu cenu uvedenú v kúpnej zmluve.

V zmysle prílohy č. 2 Kúpnej zmluvy / Protokol o skúšobnej jazde a odovzdaní vozidla, konkrétne II. kapitola, IV. článok sa uvádza, že vozidlo obsahuje kompletnú povinnú výbavuNeoddeliteľnou súčasťou osobného motorového vozidla je kompletná povinná výbava, ktorú určuje osobitný právny predpis. Podľa vyššie uvádzanej prílohy č. 2 Kúpnej zmluvy Vami predávané auto už obsahovalo kompletnú povinnú výbavu.

Okrem sumy za vozidlo vrátane jeho súčastí a príslušenstva v zmysle Kúpnej zmluvy v celkovej výške 6 499,00 EUR – viď faktúra č.: FVAA6181/160865 ste požadovali odo mňa v deň odovzdania riadne uhradeného vozidla aj úhradu ešte ďalšej samostatnej faktúry č.: FVAA6181/160866 v celkovej výške 177,00 EUR v deň prevzatia riadne uhradeného vozidla vrátane jeho súčastí a príslušenstva, t. j. 17. 07. 2016 a podmieňovali ste tak odovzdanie kľúčov od tohto riadne a včas uhradeného vozidla vrátane jeho súčastí a príslušenstva podľa Kúpnej zmluvy ešte kúpou ďalšieho tovaru čo je podľa platnej legislatívy klasifikovateľné ako agresívna obchodná praktika, pričom suma na onej faktúre je vyčíslená nasledovnými položkami:

1.) Doplnkový zákaznícky servis s 50 % zľavou = 129,00 EUR s DPH
2.) Modrá lekárnička SR = 30,00 EUR s DPH
3.) Hasiaci prístroj - osobné autá = 14,00 EUR s DPH
4.) Reflexná vesta = 4,00 EUR s DPH
celkom: 177,00 EUR s DPH

Vzhľadom k tomu, že som riadne uhradil „Modrú lekárničku SR“ a „Reflexnú vestu“ ako  povinnú výbavu podľa osobitných právnych predpisov v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 21. 06. 2016 – viď faktúra č.: FVAA6181/160865 v celkovej jej výške 6 499,00 EUR a taktiež vzhľadom k tomu, že „Doplnkový zákaznícky servis“ tak ako je explicitne nazvaný nie je nijak písomne a ani zmluvne dojednaný a nebol som ako spotrebiteľ preukaznou formou v čase uskutočnenia tejto finančnej transakcie písomne informovaný o obsahu takéhoto „Doplnkového zákazníckeho servisu“ – z právneho hľadiska nemožno hovoriť o presvedčivej kúpe spotrebiteľa alebo spotrebiteľskom užívaní takejto abstraktnej a písomne nešpecifikovanej služby, nakoľko ja ako spotrebiteľ som sa v čase tejto finančnej transakcie nemal možnosť preukázateľným spôsobom v písomnej / preukaznej forme / oboznámiť s nešpecifikovaným obsahom takejto abstraktnej vyfaktúrovanej položky a teda je dôvodný predpoklad, že rozhodnutie o finančnej transakcii by som inak neurobil. Navyše úhrada tejto samostatnej faktúry bola požadovaná až v deň odovzdania riadne a včas uhradeného vozidla vrátane jeho súčastí a príslušenstva podľa Kúpnej zmluvy (ktoré podľa Kúpnej zmluvy už obsahovalo kompletnú povinnú výbavu), čo je charakteristickým znakom agresívnej obchodnej praktiky.

I keď hasiaci prístroj na Slovensku nie je povinná výbava osobného motorového vozidla, jedná sa o jeho kúpu nasilu sprevádzanú vyššie popisovanou agresívnou obchodnou praktikou.

Koncom septembra som Vám napísal reklamáciu, ktorú Vami poverený pracovník pán Bednár zamietol. Následne som sa obrátil na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá vykonala šetrenie a následne ste mi dňa 18. 11. 2016 osobne písomne prisľúbili, že ste pánovi Bednárovi opätovne zadali, aby moju reklamáciu vybavil a kladne. Žiaľ, nestalo sa tak.

Žiaľ pán Bednár viacerými pokusmi sa pokúsil so mnou vyjednať uzavretie Dohody o urovnaní, ktorá obsahuje z právneho hľadiska viacero neprijateľných podmienok pre platnosť a účinnosť takejto dohody a aj v prípade pokiaľ by som ju uzavrel, bola by právne bezvýznamná a neúčinná. Nie je možné pliesť hrušky s jablkami. Z Dohody, ktorú ste mi zaslali je zrejmé, že sa nejedná o vrátenie 177,00 EUR ako dobropis - storno faktúry č. FVAA6181/160866 v celkovej výške 177,00 EUR, ale z Vašej Dohody vyplýva, že sa jedná o poskytnutie zľavy vo výške 177,00 EUR z ceny vozidla z pôvodnej jeho celkovej ceny 6 499,00 EUR - faktúra č.  FVAA6181/160865, ktorého v zmysle Kúpnej zmluvy bola súčasťou kompletná povinná výbava. Jedná sa o dve samostatné faktúry a nie je možné pliesť hrušky s jablkami. Ak ste si nevšimli, vozidlo vrátene všetkých jeho súčastí a príslušenstva v zmysle Kúpnej zmluvy je na samostatnej faktúre a suma 177,00 EUR je taktiež na samostatnej faktúre. Pokiaľ by som teraz s Vami uzavrel Vami zaslanú Dohodu, bola by právne bezvýznamná a AAA AUTO by nakoniec muselo plniť ešte raz 177,00 EUR, nakoľko v prvom prípade by sa jednalo iba o dodatočnú zľavu z ceny auta i keď síce v rovnakej výške a v druhom prípade o dobropis / storno samostatnej faktúry.

Na okraj pripomínam, že v minulosti bolo zistených už niekoľko porušení právnych predpisov zo strany AAA AUTO o ochrane spotrebiteľa a taktiež bolo už právoplatne uložených niekoľko pokút.

Viď články médii:
https://www.aktuality.sk/clanok/277862/dalsia-mastna-pokuta-aaa-auto-zaplati-za-klamlivu-praktiku/

http://www.topky.sk/cl/10/1479641/Znamy-autopredajca-klamal-zakaznikov--Za-praktiky-podobne-smejdom-ho-pokutuje-inspekcia-

http://ekonomika.idnes.cz/prodejce-ojetych-aut-mototechna-group-od-aaa-pokuta-fh2-/ekonomika.aspx?c=A141002_194515_ekonomika_vez

Záverom taktiež uvádzam skutočnosť, že v spotrebiteľských reklamačných konaniach sa Dohoda o urovnaní nezvykne aplikovať, Dohoda o urovnaní sa aplikuje prevažne v občianskych veciach.

Taktiež si dovolím uviesť spisové značky dvoch súdnych sporov, v ktorých bolo AAA AUTO neúspešné – Rozsudok 10C/168/2014 Okresného súdu Poprad zo dňa 25. 05. 2015 a Rozsudok 8C/231/2011 Okresného súdu Žilina zo dňa 09. 12. 2013.

Vaši právnici nevedia objektívne posúdiť, či ste poškodili spotrebiteľa? Rovnako Slovenská obchodná inšpekcia Vám v minulosti uložila už viacero finančných sankcii, prečo klamete spotrebiteľov?

Pre objektívnosť a oporu svojich tvrdení vyššie uvádzam zdroje o ktoré opieram legitímnosť svojich tvrdení a taktiež vlastnú skúsenosť.

Takže, pani Topolová,

pevne verím, že prehodnotíte a zmeníte po tomto otvorenom liste svoj postoj ku klientom ako firma, ktorej ste Vy generálna riaditeľka.

Uznanie reklamácie nesmiete podmieňovať a vynucovať uzavretím Dohody o urovnaní, kde si napíšete, že spotrebiteľ po uzavretí takejto dohody nesmie informovať tretie strany o dôvodoch uzavretia takejto dohody. Prečo si chcete kupovať mlčanlivosť svojich spotrebiteľov? Je zrejmé, že sa jedná o kúpu mlčanlivosti klientov, nakoľko dobrovoľné vrátenie zjavného bezdôvodného obohatenia podmieňujete následnou mlčanlivosťou klienta a pokiaľ s ňou klient nesúhlasí, tak mu zjavné bezdôvodné obohatenie mimosúdne nevydáte. Keď ste tak sebavedomí, prečo nechcete byť transparentní voči ostatným zákazníkom? Ako isto vidíte, ja žiadnu mlčanlivosť akceptovať nebudem a budem transparentne informovať tretie strany o tom ako sa vec skončí.

Objektívnosť mojich tvrdení preukazuje fakt, ktorým je skutočnosť, že čiastku 177,00 EUR ste mi od 18. 11. 2016 od Vášho záväzného prísľubu nevrátili a dnes máme už 03. 12. 2016 a neustále Váš kolega podmieňuje vrátenie tejto sumy podpísaním Dohody o urovnaní, ktorá je neseriózna a obsahuje záväzok mlčanlivosti, ktorý ja ako transparentný človek nikdy nebudem akceptovať v záujme širokej verejnosti, ktorá má právo byť informovaná.

Som zvedavý, kedy mienite splniť svoj záväzný prísľub zo dňa 18. 11. 2016 ohľadom storna duplicitnej faktúry na sumu 177,00 EUR - dobropis - storno faktúry č. FVAA6181/160866. Hrušky s jablkami skutočne pliesť nebudeme, pani Topolová.

 

S úctou poškodený klient AAA AUTO Filip Pastorek

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

EKONOMIKA

Filkova nástupkyňa: Do zahraničia nám odchádza 300-tisíc Slovákov

Hlávková má pre mňa pozitívny efekt, hovorí šéfka Inštitútu pre finančnú politiku LUCIA ŠRÁMKOVÁ.

KULTÚRA

Michal Havran: Keby som mal dnes osemnásť, bol by som zúrivým ateistom

Zo žartu sa nazýva salónnym teológom.


Už ste čítali?