Kooperativa nesprávne vypočítala cenu PZP, chybu opravila, neskôr zotrvala v nesprávnosti

Autor: Filip Pastorek | 30.5.2017 o 18:09 | Karma článku: 2,83 | Prečítané:  704x

Kooperativa poisťovňa, a. s. uzatvorila poistnú zmluvu v rozpore s odbornou starostlivosťou na tzv. povinné zmluvné poistenie. Svoju chybu si opravila, bezprostredne na to však opätovne zotrvala na nesprávnosti.

Dňa 08. 08. 2016 som uzatvoril tzv. povinné zmluvné poistenie, pričom sprostredkovateľka poistenia v poistnej zmluve opomenula a nezaprotokolovala skutočnosť, že vozidlo patrí do skupiny vybraných klientov zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP). Uvedenú skutočnosť preukazuje absencia v protokolácii poistnej zmluvy na II. strane poistnej zmluvy, kde absentuje označenie, že vozidlo patrí do vybranej skupiny klientov: zdravotne ťažko postihnutý (ZŤP). Sprostredkovateľky poistenia som sa v čase uzatvorenia poistnej zmluvy pýtal, či poisťovňa Kooperativa poisťovňa, a. s. poskytuje nejaké zľavy pre klientov ťažko zdravotne postihnutých. Sprostredkovateľka poistenia nevedela o žiadnej takejto obchodnej ponuke, ktorá by komunikovala takéto zľavy pre klientov, ktorí sú ZŤP.

Poisťovňa Kooperativa poisťovňa, a. s. už v čase uzatvorenia poistnej zmluvy (08. 08. 2016) poskytovala zľavu vo výške 50 % z ceny poistného pre klientov ZŤP, avšak o tejto skutočnosti sprostredkovateľka poistenia nevedela.

Uvedená marketingová komunikácia: http://pzpauta.sk/pzp-kooperativa-poistovna

„- zľava 50% pre osoby nad 70 rokov a držiteľov preukazu ZŤP, ktorých jediným príjmom je starobný alebo invalidný dôchodok“

Keďže mi nebola poskytnutá ZŤP zľava, uhradil som teda priamo na obchodnom mieste ročné poistné vo výške 73,95 EUR, teda bez ZŤP zľavy, čím došlo k diskriminácii mojej osoby v porovnaní s inými ZŤP klientmi tejto poisťovne, ktorým lepšie edukovaní sprostredkovatelia poistenia ZŤP zľavu poskytli.

Z právneho hľadiska je takto komunikovaná zľava pre vybranú skupinu klientov poisťovne právne nárokovateľná pre všetkých ZŤP klientov bez rozdielu, nakoľko bez relevantného dôvodu nemožno znevýhodniť klienta poisťovne neposkytnutím komunikovanej zľavy v zmysle obchodnej ponuky tým, že sprostredkovateľ poistenia nebol zo strany poisťovne správne edukovaný o aktuálnych produktoch a službách.

Následne som si verifikoval relevantnosť obchodnej ponuky poisťovne Kooperativa poisťovňa, a. s. v súvislosti so zľavou pre ZŤP klientov z ceny poistného povinného zmluvného poistenia a keďže sprostredkovateľka poistenia ma diskriminačne znevýhodnila v tom, že mi neposkytla poisťovňou propagovanú 50 % zľavu na poistnom pre ZŤP klientov, podal som na obchodnom mieste reklamáciu vzhľadom k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania, ktorú podľa ich prísľubu posunuli na ústredie. Keď prešli dva mesiace a ústredie stále neodpovedalo, telefonicky som kontaktoval ústredie, kde mi poskytli informáciu, že neevidujú žiadnu postúpenú reklamáciu z obchodného miesta. Vzhľadom na zistenú skutočnosť som preto následne reklamáciu podal priamo na ústredie poisťovne.

Z ústredia mi bola mi doručená korešpondencia, kde mi bolo oznámené, že správna výška poistného je po zohľadnení ZŤP zľavy 44, 48 EUR. Medzitým ma kontaktovala aj finančná sprostredkovateľka, ktorá tento prepočet jednoznačne potvrdila vo svojom e-maily zo dňa 12. 12. 2016 a taktiež uviedla rovnakú sumu ročného poistného 44,48 EUR.

Preplatok na poistnom teda je 29,47 EUR (73,95 EUR – 44,48 EUR).

Lenže krátko na to mi z ústredia poisťovne prišla ďalšia korešpondencia zo dňa 19. 12. 2016 s tým, že preplatok na poistnom nebude 29, 47 EUR (73,95 EUR – 44,48 EUR) ako pôvodne vypočítali, ale iba 7,63 EUR.

Keďže poisťovňa vo svojej písomnej korešpondencii zo dňa 19. 12. 2016 neuviedla žiadne dôvody pre ktoré by mal byť preplatok iba 7,63 EUR namiesto pôvodných 29, 47 EUR (73,95 EUR – 44,48 EUR), opätovne som sa e-mailom obrátil na ústredie poisťovne Kooperativa poisťovňa, a. s., kde mi listom zo dňa 13. 01. 2017 odpísali, že cena poistného nebola prepočítaná od začiatku poistenia, ale od momentu podania reklamácie.

K uvedenému vyjadreniu ústredia poisťovne Kooperativa poisťovňa, a. s. uvádzam nasledovné:

Poistná zmluva bola uzavretá v rozpore s odbornou starostlivosťou. V čase uzavretia poistnej zmluvy mi diskriminačne nebola zohľadnená skutočnosť, že som klient, ktorý je držiteľom preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v zmysle platnej obchodnej ponuky poisťovne v čase uzatvorenia poistnej zmluvy a taktiež v poistnej zmluve absentuje skutočnosť, že poistené vozidlo patrí so skupiny vybraných klientov zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP). Poistná zmluva bola uzatvorená 08. 08. 2016 a v tomto čase som už bol právoplatne uznaný za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, keďže som bol právoplatne uznaný od 26. 04. 2016 na základe právoplatného rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak je v rozpore s odbornou starostlivosťou poskytnutá nesprávna informácia (čo i len pracovníka poisťovne) – vtedy si poisťovňa musí nechať pričítať všetky následky. Podľa spotrebiteľských predpisov mám právny nárok na náhradu finančnej ujmy, pretože ja som dôveroval v pravosť informácii, v uistenie zo strany pracovníčky poisťovne, ktorá nevedela o ZŤP zľave. V čase uzavretia Poistnej zmluvy som bol ZŤP a propagovaná ZŤP zľava mi poskytnutá nebola, čo je porušenie zásady rovnakého zaobchádzania v zmysle Antidiskriminačného zákona. Poistné sa neprepočítava ododňa podania reklamácie, ale ododňa vzniku reklamovanej vady. Navyše ja som ani 06. 12. 2016 reklamáciu nepodal ako uvádza ústredie poisťovne, reklamáciu som podal oveľa skôr a to na obchodnom mieste poisťovne. Toto je však procesne nepodstatné, nakoľko poistné sa prepočítava ododňa vzniku reklamovanej vady. Preplatok na poistnom je možné žiadať 3 kalendárne roky spätne, čiže hypoteticky by mohla nastať situácia, že klient by po roku sa prepoistil do inej poisťovne a do troch rokov od uzavretia zmluvy by mohol žiadať o zaslanie preplatku, pričom by už vôbec ani nemusel byť poistencom onej poisťovne.

Vzhľadom na vyššie uvedené, mám za to, že som platil poistné vo výške 73,95 EUR namiesto 44,48 EUR, čo predstavuje rozdiel 29,47 EUR a z toho dôvodu mám za to, že Kooperativa mi ešte dlhuje 21,84 EUR (29,47 EUR – 7,63 EUR). Prepočítaná výška ročného poistného po ZŤP zľave je 44,48 EUR namiesto pôvodnej výšky 73,95 EUR, ako napokon poisťovňa aj pôvodne vypočítala.
Platil som v čase uzatvorenia poistnej zmluvy ročné poistné vo výške 73,95 EUR namiesto 44,48 EUR, takže absolútne nerozumiem prečo mi vrátili preplatok na poistnom iba vo výške 7,63 EUR namiesto 29,47 EUR ako napokon aj pôvodne správne vypočítali. Poisťovňa Kooperativa poisťovňa, a. s. mi má doplatiť preplatok ešte vo výške 21,  84 EUR (29,47 EUR – 7,63 EUR).

Pôvodná výška poistného bola 73,95 EUR namiesto 44,48 EUR (túto sumu poisťovňa napokon aj prvotne takto vyčíslila), preplatok teda je 29,47 EUR a keďže poisťovňa už uhradila 7,63 EUR, ostáva ešte doplatiť 21,84 EUR.

Platil som teda ročné poistné vo výške 73,95 EUR namiesto 44,48 EUR, z uvedeného vyplýva preplatok 29,47 EUR a nie iba 7,63 EUR, preto ostáva doplatiť ešte 21,84 EUR.

V zmysle ustanovenia § 52, odsek 1.) zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

V zmysle ustanovenia § 54, odsek 2.) zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v pochybnostiach o obsahu spotrebiteľských zmlúv platí výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší.

V zmysle ustanovenia § 788, odsek 4.) zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v poistnej zmluve sa možno od poistných podmienok odchýliť len v prípadoch v nich určených. V iných prípadoch sa možno odchýliť, len pokiaľ je to na prospech poisteného.

Poisťovňa Kooperativa poisťovňa, a. s pôvodne správne prepočítala ročné poistné na sumu 44,48 EUR, avšak následne začala vytvárať obštrukcie a tým vytvárať zmätočnosť a správny prepočet nesprávne opravila.

Poisťovňa Kooperativa poisťovňa, a. s. namiesto toho, aby priznala svoju chybu – bude radšej vŕšiť chybu na chybu.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Koľko partnerov treba mať, kým nájdeme pravú lásku

Nehanbite sa za bruško a sprosté tetovanie, mierte vysoko a mierte často. Matematické tipy, ako zlepšiť svoje šance na úspešné zoznámenie.

dnes píše jaroslav rumpli

Už to s nimi nevydržal ani prezident

Špina je zažratá.


Už ste čítali?