Otvorený list ministrovi zdravotníctva

Autor: Filip Pastorek | 21.6.2017 o 15:16 | (upravené 21.6.2017 o 15:32) Karma článku: 4,31 | Prečítané:  1459x

Týmto otvoreným listom kontaktujem a informujem pána ministra zdravotníctva o praktikách nezákonného vyberania poplatkov v poliklinikách ProCare za objednanie poistenca na lekárske vyšetrenie.

Vážený pán minister!

Kontaktujem Vás prostredníctvom tohto otvoreného listu, nakoľko poliklinika ProSanus, a. s. (ProCare Central) a SI Medical, s. r. o. (NsP Medissimo) podmieňuje poskytnutie zdravotnej starostlivosti mojej osobe (čo je nezákonné / §44, odsek 2.) zákona č. 577/2004 Z. z.) kúpou tzv. programu osobnej starostlivosti, kedysi programu celoročnej zdravotnej starostlivosti. Listinné dôkazy – vyjadrenia zdravotníckeho zariadenia (zo dňa 15. 04. 2016 a 12. 06. 2017), ktorým mi poskytovateľ zdravotnej starostlivosti "expressis verbis" oznamuje, že objednanie je prístupné iba klientom ProCare s platným programom osobnej starostlivosti Vám zasielam v prílohe e-mailu spolu s otvoreným listom cez tlačové oddelenie Ministerstva zdravotníctva.

Uvedená problematika je Vám iste veľmi dobre známa. Bola niekoľkokrát medializovaná v TV Markíza, kde boli za účelom objektívnej kritiky zverejnené aj zábery skrytej kamery a rozhovory s lekármi. Poliklinika ProSanus, a. s. (ProCare Central) už v minulosti dostala od samosprávy pokutu za podmieňovanie zdravotnej starostlivosti úhradou nezákonných poplatkov pre firmu Procare.

Medializácie pokutovaných poplatkov polikliniky ProCare:

http://domov.sme.sk/c/20096315/poliklinika-zo-siete-procare-dostala-dvojtisicovu-pokutu.html

http://domov.sme.sk/c/7803333/preveruju-polikliniky-procare-nepaci-sa-vyberanie-poplatkov.html

https://ekonomika.sme.sk/c/6890043/zvolenska-ide-preverit-siet-poliklinik-penty-pre-dvojite-platby.html

Riaditeľka polikliniky ProSanus, a. s. (ProCare Central) PharmDr. Blanka Malichová, MBA, MPH mi nereaguje na moje e-maily (zo dňa 30. 05. 2017 a 09. 06. 2017), rovnako ako mi nereaguje na moje e-maily ani medicínska riaditeľka ProCare MUDr. Ivana Revayová a taktiež mi prestal reagovať aj riaditeľ polikliniky SI Medical, s. r. o., ktorým je MUDr. Jakub Rybár.

V roku 2015 a 2016 som v tiesni a pod hrozbou neposkytnutia zdravotnej starostlivosti uhradil ProCare nezákonné poplatky v celkovej výške 365,- EUR. Poplatky som uhradil pod nátlakom, ktorý na moju osobu vyvíjali pracovníci polikliniky ProCare, ktorí ma odmietali ošetriť bez úhrady poplatku za objednanie.

Poukazujem na písomné vyjadrenie polikliniky zo dňa 15. 04. 2016 – uvádzam v plnom znení:


______________________ Pôvodná správa: ________________________
> Od: info@procare.sk
> Komu: skater96@centrum.sk
> Dátum: 15.04.2016 14:57
> Predmet: FWD: Fwd: tlačivo pre poisťovňu
>

Dobry den pan Pastrorek,

 

                          preverenie pozadovanej informacie a kontaktovanie ambulancie MUDr. Baloghovej je pristupne iba klientom ProCare s platnym programom osobnej starostlivosti. Bude potrebne, aby ste si aktivovali v poliklinike ProCare program osobnej starostlivosti  Nasledne Vam vieme sprostredkovat komplexny klientsky servis vratane spojenia sa a konzultacie s MUDr. Baloghovou

S pozdravom,

ProCare, a.s. 
Einsteinova 23-25 
851 01 Bratislava

www.procare.sk

Z uvedeného písomné vyjadrenia polikliniky jednoznačne vyplýva, že kontaktovanie ambulancie je prístupné iba klientom ProCare, ktorý majú zakúpený nezákonný kartový program osobnej starostlivosti, inak Vás neobjednajú. Bol som bol donútený pracovníkmi polikliniky pod hrozbou neposkytnutia zdravotnej starostlivosti si dňa 25. 04. 2016 a 29. 04. 2016 pod nátlakom zakúpiť kartové programy, ktoré sa dokonca časovo prelínajú, čiže poplatky sú duplicitné.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti "SI Medical, s. r. o." (NsP Medissimo) podmieňuje vykonanie ich lekárom - špecialistom indikovanej operácii kolena (artroskopia) poplatkom 249,- EUR ako "platba za operáciu artroskopie". Podotýkam, že tento zákrok je plne hradený na základe verejného zdravotného poistenia, nakoľko SI Medical, s. r. o. (NsP Medissimo) je zmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pre poistencov Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. na základe Zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa § 7 zákona č. 581/2004 Z. z..

Popis problematiky vrátane vizuálneho dôkazu je zachytený v blogu: https://filippastorek.blog.sme.sk/c/452372/poliklinika-procare-podmienuje-operaciu-kolena-uhradou-poplatku-249-eur.html

Operáciu mám indikovanú lekárom - špecialistom od 09. 02. 2016 a do dnes nebola vzhľadom na vytváranie poplatkovej bariéry v poskytovaní zdravotnej starostlivosti vykonaná.

24. apríla 2017 mi skončila platnosť nezákonného programu celoročnej zdravotnej starostlivosti a nový kartový program som si nezakúpil a ani nezakúpim. Uvedené spôsobilo, že od 25. 04. 2017 ma poliklinika ProSanus, a. s. a SI Medical, s. r. o. odmieta objednávať k zmluvným lekárom – poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Naposledy ma objednali v pondelok 24. 04. 2017, posledný deň platnosti nezákonného programu osobnej starostlivosti. O kartový program som nikdy nemal záujem. Mňa firma ProCare, a. s. nezaujíma rovnako ako ma ani nikdy nezaujímala, mňa zaujíma zmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorým je ProSanus, a. s. a SI Medical, s. r. o.

Písomné (listinné) dôkazy Vám zasielam v prílohe e-mailu cez tlačové oddelenie Ministerstva zdravotníctva.

Za účelom objektívnej kritiky, nakoľko tento otvorený list je zákonite opodstatnený, Vám odporúčam pozrieť si zábery skrytej kamery TV Markíza, ktoré boli viackrát odvysielané v hlavnom spravodajstve:

http://www.tvnoviny.sk/domace/1844520_dostane-sa-pacient-k-lekarovi-naozaj-bezplatne-skryta-kamera-v-nitre-ukazuje-opak

http://www.tvnoviny.sk/domace/1819816_procare-tvrdi-ze-poplatky-uz-nevybera-skrytou-kamerou-sme-zistili-opak

http://www.tvnoviny.sk/domace/1807660_liecit-by-mali-bezplatne-realita-je-ina-procare-hrozi-pokuta

http://www.tvnoviny.sk/domace/1804194_ludia-sa-stazuju-ze-musia-platit-u-lekara.-skumali-sme-ako-to-realne-funguje

Legislatíva:

V zmysle ustanovenia § 3, odsek 4.), písmeno a) zákona č. 577/2004 Z. z. neoddeliteľnou súčasťou zdravotného výkonu je aj objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania na konkrétny čas.

V zmysle ustanovenia § 44, odsek 1.) zákona č. 577/2004 Z. z. poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu,30) nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia podľa tohto zákona.

30) § 7 zákona č. 581/2004 Z. z.

V zmysle ustanovenia § 44, odsek 2.) zákona č. 577/2004 Z. z. poskytovateľ nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou nad určenú spoluúčasť podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie, ani iným plnením. 35)

35) Napríklad § 628 až 630 Občianskeho zákonníka.

Externá firma zo zákona nemôže zabezpečovať objednávanie poistencov za poplatok

Vyjadrenie Ministerstva zdravotníctva: http://www.health.gov.sk/?poplatky-v-zdravotnictve

Nenašiel som v zákone jednoznačnú odpoveď. Môže si lekár na základe tohto nového zákona objednať službu „manažment pacienta“ u externej firmy? V takom prípade by poplatok nevyberal lekár, ale účtovala by si ho firma. Bola by to súčasť jej ekonomického výsledku. 
1,     Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s účinnosťou od 1. apríla 2015 ruší pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti možnosť požadovať úhradu za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v rámci na to vyhradených ordinačných hodín, ktoré schválil samosprávny kraj. Teda od nadobudnutia účinnosti tohto zákona samosprávny kraj už nebude môcť poskytovateľovi ambulantnej starostlivosti schváliť ordinačné hodiny na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti. 
Poskytovatelia, ktorí už mali schválené a osobitne vyznačené ordinačné hodiny na prednostné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sú povinní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona požiadať samosprávny kraj o schválenie a potvrdenie ordinačných hodín bez osobitných ordinačných hodín na prednostné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a to najneskôr do 30. apríla 2015. Takýto poskytovateľ bude oprávnený prednostne poskytovať zdravotnú starostlivosť, a teda aj vyberať úhradu za prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti, najneskôr do 30. júna 2015. 
2.     Objednanie poistenca na vyšetrenie (vrátane objednania na konkrétny čas) zákon č. 577/2004 Z. z. ustanovil za súčasť zdravotného výkonu. Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zdravotný výkon je ucelená činnosť zdravotníckeho pracovníka, ktorá predstavuje základnú jednotku poskytovania zdravotnej starostlivosti. Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci. Zdravotníckym pracovníkom podľa § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie. Podmienky výkonu zdravotníckeho povolania ustanovuje zákon č. 578/2004 Z. z.
3.    Na základe uvedeného vyplýva, že zabezpečenie objednávania poistenca nemôže byť uskutočňované „externou firmou“, ale samotným zdravotníckym pracovníkom. Za takýto úkon nemožno vyberať osobitnú úhradu. 
4.    Na záver dávame do pozornosti ustanovenie § 44 ods. 2 zákona č. 577/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. 4. 2015, v zmysle ktorého poskytovateľ nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou nad určenú spoluúčasť poistenca podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie, ani iným plnením. Teda poskytnutie zdravotnej starostlivosti nemôže byť podmienené ani úhradou externej firme (napr. za iné úkony než objednanie pacienta).“ - koniec citácie z vyjadrenia Ministerstva zdravotníctva publikovaného na svojom webovom sídle.

Ako je vyššie uvedené, objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania na konkrétny čas je v zmysle ustanovenia § 3, odsek 4.), písmeno a) zákona č. 577/2004 Z. z. súčasťou zdravotného výkonu. V zmysle zákona je teda objednanie poistenca súčasťou poskytnutia zdravotnej starostlivosti, teda „expressis verbis“ objednanie poistenca vrátane objednania na konkrétny čas je poskytnutie zdravotnej starostlivosti a toto nemôže zabezpečovať nikto iný okrem samotného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť, teda poliklinika ProSanus, a. s., SI Medical, s. r. o. a podobne.

V zmysle § 35, odsek 3.) Občianskeho zákonníka právne úkony vyjadrené inak než slovami sa vykladajú podľa toho, čo spôsob ich vyjadrenia obvykle znamená. Pritom sa prihliada na vôľu toho, kto právny úkon urobil, a chráni sa dobromyseľnosť toho, komu bol právny úkon určený.

V zmysle § 37, odsek 1.) Občianskeho zákonníka právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.

V zmysle § 39 Občianskeho zákonníka je neplatný právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.

V zmysle § 49a Občianskeho zákonníka právny úkon je neplatný, ak ho konajúca osoba urobila v omyle vychádzajúcom zo skutočnosti, ktorá je pre jeho uskutočnenie rozhodujúca, a osoba, ktorej bol právny úkon určený, tento omyl vyvolala alebo o ňom musela vedieť. Právny úkon je takisto neplatný, ak omyl táto osoba vyvolala úmyselne.

V zmysle § 7, odsek 3.) zákona č. 250/2007 Z. z. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov za nekalú obchodnú praktiku sa považuje obchodná praktika, ktorá môže podstatne narušiť ekonomické správanie skupiny spotrebiteľov, ktorí sú osobitne zraniteľní z dôvodu ich duševnej poruchy alebo telesnej vady, veku alebo dôverčivosti, spôsobom, ktorý môže predávajúci rozumne predpokladať, sa posudzuje z pohľadu priemerného člena tejto skupiny. Tým nie je dotknutá bežná a oprávnená reklamná praktika, akou je zveličujúce vyhlásenie alebo vyhlásenie, ktoré nie je mienené doslovne.

V zmysle ustanovenia § 9, písmeno b) zákona č. 250/2007 Z. z. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa považuje za agresívnu obchodnú praktiku použitie hrozby alebo hanlivého jazyka alebo správania.

V zmysle § 9, písmeno c) zákona č. 250/2007 Z. z. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov za agresívnu obchodnú praktiku sa považuje zneužívanie predávajúcim osobného nešťastia alebo okolnosti, ktoré sú predávajúcemu známe a ktoré sú také vážne, že môžu zhoršiť úsudok spotrebiteľa, na ovplyvnenie rozhodnutia spotrebiteľa so zreteľom na produkt.

V zmysle ustanovenia § 3, odsek 3.) zákona č. 250/2007 Z. z. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov má každý spotrebiteľ právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách,1)

1) § 52 až 54 Občianskeho zákonníka.

V zmysle § 53, odsek 4.) zákona 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) sa za neprijateľné podmienky považujú:

písmeno e) umožňujú dodávateľovi, aby spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie aj v prípade, ak spotrebiteľ neuzavrie s dodávateľom zmluvu alebo od nej odstúpi,

písmeno t) požadujú od spotrebiteľa plnenie za službu, ktorej poskytnutie dodávateľom v prevažnej miere nesleduje záujmy spotrebiteľa,

písmeno w) požadujú, aby spotrebiteľ poskytoval alebo poukazoval tretej osobe alebo v prospech tretej osoby akékoľvek plnenie plynúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré v prevažnej miere nesleduje jeho záujmy, alebo aby plnil v súvislosti s týmto plnením akékoľvek záväzky tretej osobe

V zmysle § 53, odsek 5.) zákona 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné.

V zmysle § 53, odsek 11.) zákona 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) dodávateľ nesmie sám alebo prostredníctvom tretej osoby ponúkať, vyžadovať, dojednávať, uzavierať, alebo sprostredkovať uzavretie zmluvy, ktorá súvisí so spotrebiteľskou zmluvou a ktorej predmetom je čo i len sčasti plnenie, ktoré je dodávateľ povinný podľa zákona alebo v súlade s povinnosťou odbornej starostlivosti poskytovať spotrebiteľovi aj bez takejto zmluvy.

V zmysle § 54, odsek 2.) zákona 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v pochybnostiach o obsahu spotrebiteľských zmlúv platí výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší.

V zmysle ustanovenia § 11, odsek 3.) zákona č. 576/2004 Z. z. nesmie byť osoba s súvislosti s výkonom svojich práv prenasledovaná ani inak postihovaná za to, že podá na inú osobu, zdravotníckeho pracovníka, poskytovateľa sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.

Podľa § 11, odsek 4.) zákona č. 576/2004 Z. z. môže každý, kto sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na súde podľa osobitného zákona, najmä v súvislosti s ustanovením § 9, odsek 2.) zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

V neposlednom rade v zmysle ustanovenia § 11, odsek 5.) zákona č. 576/2004 Z. z. v žiadnom prípade nesmie poskytovateľ zdravotnej starostlivosti postihovať osobu alebo ju inak znevýhodňovať preto, že táto osoba si uplatňuje svoje práva podľa tohto zákona.


V zmysle ustanovenia § 13, písmeno c) zákona č. 576/2004 Z. z. sa za službu súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti považuje aj spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v elektronickej forme na účely zdravotného poistenia.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Gašparov profil má znaky profesionálnej kampane, pripomína Blahu a Smer

Bývalý policajný šéf porušil pravidlá facebooku o reklame.

Dobré ráno

Dobré ráno: Smer sabotuje reformu nemocníc, ktorú sám sľúbil

Ide o najväčšiu reformu ostatných rokov.

Archívny text

Neriadený tank zničil dom a zabil človeka. Prípad utajili

Sovietska propaganda nedodala dôkazy o smrteľných útokoch na vojakov.


Už ste čítali?