Národná banka Slovenska zistila v poisťovni UNIQA závažné nedostatky

Autor: Filip Pastorek | 27.5.2018 o 18:13 | (upravené 29.5.2018 o 18:57) Karma článku: 1,36 | Prečítané:  648x

Poisťovací manažér z poisťovne UNIQA písomne potvrdil, že pobočka poisťovne v Trenčíne ani len nedisponovala oceňovacími tabuľkami úrazového poistenia, Národná banka Slovenska zistila na strane poisťovne závažné nedostatky.

E-mail od poisťovacieho manažéra z poisťovne UNIQA zo dňa 21. augusta 2015:

Z právneho hľadiska nemožno od poistenca žiadať, aby sa uspokojil s výškou poistného plnenia obmedzenou rozsahom oceňovacej tabuľky s ktorou nebol v čase uzatvorenia poistnej zmluvy oboznámený, nakoľko zo strany poistenca nemohlo dôjsť a ani nedošlo k vyjadreniu súhlasu s jej obsahom.

Výsledok šetrenia Národnej banky Slovenska zo dňa 3. mája 2016 – strana č. 3:

Vážená pani Ing. Lucie Urválková!

Kontaktujem Vás opätovne prostredníctvom otvoreného listu ako členku predstavenstva a finančnú riaditeľku (CFO) poisťovne UNIQA. Očakával som, že mi aspoň potvrdíte prijatie môjho e-mailu alebo SMS avíza. Hovorí sa, že "ryba smrdí od hlavy", máte v poisťovni UNIQA zakázané komunikovať s klientmi, u ktorých bolo nezávislým kontrolným orgánom dohľadu nad finančným trhom zistené, že ste ako poisťovňa nepostupovali v súlade so zákonom? Podotýkam, že Národná banka Slovenska zistila problémy práve na strane Vašej poisťovne, preto opodstatnene očakávam, že zistenia Národnej banky Slovenska prijmete s pochopením ako prejav vyjasnenia sporných otázok a odškodníte ma podľa obsahu uzatvorenej poistnej zmluvy. Som zvedavý, či mi Vy osobne pani Urválková zatelefonujete v súvislosti s doriešením môjho odškodnenia za úraz.

Poistná zmluva bola uzatvorená 26. januára 2015 so začiatkom poistenia od 27. januára 2015. Súčasťou poistnej zmluvy neboli žiadne oceňovacie tabuľky úrazového poistenia, ktoré by akýmkoľvek spôsobom obmedzovali výšku poistného krytia. V rámci poistnej zmluvy som mal dojednané tzv. poistenie "Čas nevyhnutného liečenia" s poistným krytím 3 000,- EUR v prípade úrazu, pre ktorý je čas nevyhnutného liečenia minimálne 15 dní - táto podmienka splnená bola čo uznala aj Vaša poisťovňa.

K tomu, že ste mi ako poisťovňa od samotného začiatku nechceli vyplatiť ani jeden cent sa už nebudem vracať, keďže tento spor bol ukončený so záverom v môj prospech. Mohli by ste mi vysvetliť na základe akého titulu ste mi vypočítali poistné plnenie z poistenia "Čas nevyhnutného liečenia" vo výške 10 % z poistnej sumy 3 000,- EUR??? Teda poistné plnenie vo výške 300,- EUR ?!?!

Opäť zdôrazňujem, že súčasťou poistnej zmluvy neboli žiadne oceňovacie tabuľky úrazového poistenia, ktoré by akýmkoľvek spôsobom obmedzovali výšku poistného krytia. Keďže som nerozumel výpočtu poistného plnenia, tie mi boli poskytnuté až po niekoľkých mojich urgenciách až 21. augusta 2015 - čiže v rozpore s ustanoveniami § 792a odsek 2.) písmeno a) a § 792a odsek 4.) Občianskeho zákonníka ako napokon aj správne potvrdila samotná Národná banka Slovenska vo výsledku jej šetrenia zo dňa 03. 05. 2016Zdôrazňujem, že spôsob určenia a výšku poistného plnenia som reklamoval bezprostredne po likvidácii poistnej udalosti, teda ešte v auguste 2015.

Zamestnanci oddelenia likvidácii poistných udalostí neustále klamú a tvrdia, že som s oceňovacími tabuľkami bol oboznámený v čase uzatvorenia poistnej zmluvy. Dokonca pobočka poisťovne UNIQA v Trenčíne, kde som uzatváral poistnú zmluvu ani nedisponovala oceňovacími tabuľkami úrazového poistenia - mám to písomné potvrdené od poisťovacieho manažéra ako sa môžete presvedčiť vyššie.

V čase uzatvorenia poistnej zmluvy som preukázateľne nebol oboznámený s oceňovacími tabuľkami spôsobom akým to poisťovniam prikazuje legislatíva, z uvedeného dôvodu preto právne a ani prakticky nedošlo a ani nemohlo dôjsť k vyjadreniu súhlasu s obsahom oceňovacích tabuliek z mojej strany ako zmluvnej strany poistnej zmluvy a v takomto prípade je UNIQA poisťovňa, a. s. povinná plniť bez akéhokoľvek obmedzenia, keďže v čase uzatvorenia poistnej zmluvy so mnou nebolo zjednané žiadne obmedzenie poistného krytia.

Keďže som splnil všetky zmluvné podmienky na vznik nároku na  poistné plnenie z poistenia „Čas nevyhnutného liečenia“, nie je právne a ani prakticky akceptovateľné, aby ste mi poskytli poistné plnenie iba vo výške 10 % (300,- EUR), ktoré ste vypočítali podľa nejakej oceňovacej tabuľky, ktorá nebola a nie je súčasťou poistnej zmluvy. Musíte mi teda doplatiť ešte zvyšných 90 %, teda 2 700,- EUR.

Legislatíva ochrany spotrebiteľa:

V zmysle ustanovenia § 52, odsek 1.) zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

V zmysle ustanovenia § 54, odsek 2.) zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v pochybnostiach o obsahu spotrebiteľských zmlúv platí výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší.

V zmysle ustanovenia § 788, odsek 4.) zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v poistnej zmluve sa možno od poistných podmienok odchýliť len v prípadoch v nich určených. V iných prípadoch sa možno odchýliť, len pokiaľ je to na prospech poisteného.

Pevne verím, že Vy osobne pani Urválková so mnou nadviažete konštruktívny dialóg a skutočnosti zistené Národnou bankou Slovenska prijmete s pochopením ako prejav vyjasnenia sporných otázok. Predpokladám, že nie je Vašim úmyslom ma okradnúť. Mal som ťažký úraz pravého kolena, liečil som som sa viac ako rok, absolvoval som niekoľko invazívných zákrokov zameraných na zmiernenie poúrazových dôsledkov.

Záverom týmto vyjadrujem obrovskú vďaku Národnej banke Slovenska, ktorá sa veľmi dôkladne venovala šetreniu môjho podnetu a taktiež aj za prejavenú ochranu finančného spotrebiteľa z jej strany. Výsledok šetrenia môjho podnetu zo dňa 03. 05. 2016 je spracovaný veľmi precízne a vysoko kvalifikovane, preto sa v celom jeho rozsahu pridŕžam argumentácie Národnej banky Slovenska ako nezávislého kontrolného orgánu dohľadu nad finančným trhom.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PÍŠE NOURIEL ROUBINI – FÓRUM

Toto bude iná kríza ako minulá

Iná kríza bude potrebovať iné riešenia.


Už ste čítali?